Fajnor

Patentová a známková kancelária FAJNOR IP s.r.o. sa zaoberá ochranou duševného vlastníctva. Poskytujeme komplexné služby najmä v oblasti ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, doménových mien, ako aj v oblasti uplatňovania práv našich klientov v prípade ich porušovania.

VAŠE RIEŠENIA
V NAŠEJ
STAROSTLIVOSTI

Patenty a úžitkové vzory udeľujú výlučné práva na využitie vynálezu. Patenty a úžitkové vzory sa...

FAJNOR IP sa špecializuje najmä na právo duševného vlastníctva, avšak poskytuje služby aj z...

Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho viditeľnej časti, ktorý spočíva v tvare, štruktúre...

Ochranná známka je označenie, ktoré jednoznačne identifikuje tovary a služby. Funkciou ochrannej...

Doménové mená sú nenahraditeľné na pri prezentácii produktov a činnosti subjektu v prostrední...